SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA
IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
ELITE REHAB NIŠ

Snimanje deformiteta kičme

DIJAGNSOTIKA - PREVENCIJA - MONITORING mogućih deformiteta kičmenog stuba kod dece i odraslih.

Snimanje deformiteta i fleksibilnosti kičmenog stuba

diag

IDIAG M360pro
Najsavremenija apratura - švajcarski kvalitet i preciznost

Elite Rehab Niš, jedini centar na Balkanu koji je ujedno i referentni centar IDIAG akademije, Švajcarska, za ovaj region, koji je sertifikovani centar za snimanje kičmenog stuba i merenje fleksibilnosti kičmenog stuba BEZ ZRAČENJA sa ciljem rane detekcije deformiteta kičme i blagovremenom prevencijom i terapijskim pristupom. Jedini edukativni centar IDIAG akademije za obuku drugih lekara i terapeuta u ovom delu Evrope.

Dobijeni nalaz je uporediv sa svakim narednim, sa merenjem uglova i progresivnom analizom snimaka.

Moguća izrada plana korektivnih vežbi za svakog  pacijenta posebno, shodno dobijenom nalazu, za samostalno izvođenje u kućnim uslovima.

Švajcarski kvalitet, tačnost i preciznost….

  • Snimanje deformiteta i fleksibilnosti kičmenog stuba kod dece i odraslih BEZ ZRAČENJA
  • 3D nalaz
  • Mogućnost merenja Cobbovog ugla i poremećaja stabilnosti kičmenog stuba na nivou svakog pršljena pojedinačno
  • Matthiasov Test, dijagnostika i preventivno delovonje pri mogućem razvitku deformiteta kod DECE i odraslih 1 god pre samog nastanka deformiteta kod DECE kod koje se pokaže pozitivan test
  • Izrada celokupnog plana korektivnih vežbi
  • Scrining i progresivni uporedni nalaz prvog i svih ostalih kontrolnih pregledaprimer1primer1primer1


Jedini referentni centar IDIAG akademije na Balkanu

Pročitano 7950 puta

O nama

Ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Elite Rehab se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata svih starosnih dobi i patologija.

Okupili smo tim vrhunskih stručnjaka, lekare specijaliste, edukovane u najboljim evropskim centrima sa ciljem da razvijemo jednu respektibilnu ustanovu, kojoj će pacijenti uvek biti na prvom mestu.