SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA
IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
ELITE REHAB NIŠ

Rehabilitacija dece

Tim iskusnih fizijatara, koji mogu pratiti vaše dete od samog rođenja, razvojno praćenje.

Sve vrste terapija sa puno dijagnostikom.

Elite Rehab Niš, jedini centar na Balkanu koji je ujedno i referentni centar IDIAG akademije, Švajcarska, za ovaj region, koji je sertifikovani centar za snimanje kičmenog stuba i merenje fleksibilnosti sa ciljem rane detekcije deformiteta kičme i blagovremenom prevencijom i terapijskim pristupom kao i edukativni centar IDIAG akademije za obuku drugih lekara i terapeuta.

Pročitano 2608 puta

O nama

Ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Elite Rehab se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata svih starosnih dobi i patologija.

Okupili smo tim vrhunskih stručnjaka, lekare specijaliste, edukovane u najboljim evropskim centrima sa ciljem da razvijemo jednu respektibilnu ustanovu, kojoj će pacijenti uvek biti na prvom mestu.